Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 328
47. évfolyam
2004. október 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1886/2004/EK rendelete (2004. október 25.) az 1796/1999/EK tanácsi rendelet által a többek között a Kínai Népköztársaságból származó acél drótkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kiterjesztéséről a Marokkóban feladott - függetlenül attól, hogy azokat Marokkóból származóként jelentik-e be vagy sem - acél drótkötelek és -kábelek behozatalára, továbbá egy marokkói exportőrtől származó behozatalok tekintetében végzett vizsgálat befejezéséről

1

  

A Bizottság 1887/2004/EK rendelete (2004. október 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

  

A Bizottság 1888/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a gabonaágazatban 2004. november 1-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

9

  

A Bizottság 1889/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

12

  

A Bizottság 1890/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

14

 

*

A Bizottság 1891/2004/EK rendelete (2004. október 21.) az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági rendelkezésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről szóló 1383/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtási rendelkezéseinek elfogadásáról

16

 

*

A Bizottság 1892/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása következtében a 2005. évre szóló, a banánnak a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó átmeneti intézkedésekről

50

 

*

A Bizottság 1893/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében az 174/1999/EK rendelet értelmében a tej és tejtermékek kivitele tekintetében átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 815/2004/EK rendelet módosításáról

55

 

*

A Bizottság 1894/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztásával kapcsolatos pályázat meghirdetéséről

57

 

*

A Bizottság 1895/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a Közösségben bioetanol formájában történő felhasználásra szánt boralkohol nyilvános árverésének megnyitásáról

60

 

*

A Bizottság 1896/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a belgiumi tojáságazatban a piactámogatásra irányuló egyes, rendkívüli intézkedésekről szóló 1499/2004/EK rendelet módosításáról

64

 

*

A Bizottság 1897/2004/EK rendelete (2004. október 29.) egyes elnevezéseknek az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Cartoceto) - (OEM)

65

 

*

A Bizottság 1898/2004/EK rendelete (2004. október 29.) egy elnevezésnek az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzése vonatkozásában a 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Terre Tarentine) - (OEM)

66

 

*

A Bizottság 1899/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló 1254/1999/EK tanácsi rendeletnek a jövedelemtámogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/1999/EK rendelet módosításáról

67

 

*

A Bizottság 1900/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a 2004/2005 költségvetési periódusra vonatkozóan, a vágott sertés közösségi piaci árának kiszámításához szükséges súlyozási együtthatók meghatározásáról

69

 

*

A Bizottság 1901/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a közösségi reprezentatív sertéshúspiacok listájának megállapításáról szóló 2123/89/EGK rendelet módosításáról

71

 

*

A Bizottság 1902/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések bejegyzéséről szóló 1107/96/EK rendelet mellékletében foglalt elnevezésre vonatkozó termékleírás elemeinek módosításáról (Les Garrigues)

73

 

*

A Bizottság 1903/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a Közösség legrászorultabb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályozás megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendelet módosításáról

77

  

A Bizottság 1904/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

80

  

A Bizottság 1905/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

82

  

A Bizottság 1906/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

84

  

A Bizottság 1907/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 151. egyedi pályázati eljárás tekintetében

86

  

A Bizottság 1908/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 151. egyedi pályázati eljárás tekintetében

88

  

A Bizottság 1909/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 323. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

90

  

A Bizottság 1910/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében kibocsátott 70. egyedi pályázati felhívásról

91

  

A Bizottság 1911/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 7. egyenkénti pályázati felhívásra

92

  

A Bizottság 1912/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 6. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

93

  

A Bizottság 1913/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

94

  

A Bizottság 1914/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a vegyiparban felhasznált fehér cukorra nyújtott termelési visszatérítések megállapításáról a 2004. november 1-jétőlnovember 30-ig terjedő időszakra

95

  

A Bizottság 1915/2004/EK rendelete (2004. október 29.) az egyes tartósított élelmiszerek előállítása során használt olívaolajra alkalmazott termelési visszatérítések megállapításáról

96

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/742/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2004. június 28.) a Gazdasági és Szociális Bizottság egy francia tagjának kinevezéséről

97

  

2004/743/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2004. július 5.) a Gazdasági és Szociális Bizottság egy belga tagjának kinevezéséről

98

  

2004/744/EK

 
 

*

A Tanács Határozata (2004. július 12.) a Régiók Bizottsága egy spanyol póttagjának kinevezéséről

99

  

2004/745/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. július 12.) a Régiók Bizottsága egy spanyol póttagjának kinevezéséről

100

  

2004/746/EK

 
 

*

A Tanács Határozata (2004. október 18.) egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Bolgár Köztársaság közötti társulás létesítéséről szóló Európa-megállapodás 2. jegyzőkönyve 9. cikkének (4) bekezdésében meghatározott időszak meghosszabbításáról készített kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkében rögzített feltételek teljesítéséről

101
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal