Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 326
47. évfolyam
2004. október 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1866/2004/EK rendelete (2004. október 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1867/2004/EK rendelete (2004. október 28.) a cukorágazatban 2004. október 29-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

3

  

A Bizottság 1868/2004/EK rendelete (2004. október 28.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

5

  

A Bizottság 1869/2004/EK rendelete (2004. október 28.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

7

  

A Bizottság 1870/2004/EK rendelete (2004. október 28.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 11. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

10

  

A Bizottság 1871/2004/EK rendelete (2004. október 28.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

11

  

A Bizottság 1872/2004/EK rendelete (2004. október 28.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

13

  

A Bizottság 1873/2004/EK rendelete (2004. október 28.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

14

 

*

A Bizottság 1874/2004/EK rendelete (2004. október 28.) a 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a közbeszerzési eljárások értékhatárai tekintetében történő módosításáról (1)

17

 

*

A Bizottság 1875/2004/EK rendelete (2004. október 28.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet II. és III. mellékleteinek módosításáról a nátrium-szalicilát és a fenvalerát tekintetében (1)

19

 

*

A Bizottság 1876/2004/EK rendelete (2004. október 28.) az egyes alapvető gyógyszerek kereskedelmének az Európai Unióba történő elterelésének elkerüléséről szóló 953/2003/EK rendelet módosításáról

22

 

*

A Bizottság 1877/2004/EK rendelete (2004. október 28.) a Szerbia és Montenegrót érintő kvóták vonatkozásában az 517/94/EK rendelet III. B. mellékletének módosításáról

25

 

*

A Bizottság 1878/2004/EK rendelete (2004. október 28.) Ciprus, Málta és Szlovénia esetében az olajbogyó-terméshozamok és olívaolaj-hozamok rögzítésének vonatkozásában az 136/66/EGK és 2261/84/EGK tanácsi rendeletektől való eltérésről

27

  

A Bizottság 1879/2004/EK rendelete (2004. október 28.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

28

  

A Bizottság 1880/2004/EK rendelete (2004. október 28.) a rizs és a törmelékrizs kivitele után járó visszatérítések rögzítéséről és a kiviteli engedélyek kibocsátásának felfüggesztéséről

31

  

A Bizottság 1881/2004/EK rendelete (2004. október 28.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

34

  

A Bizottság 1882/2004/EK rendelete (2004. október 28.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

36

  

A Bizottság 1883/2004/EK rendelete (2004. október 28.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

40

  

A Bizottság 1884/2004/EK rendelete (2004. október 28.) az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

43

  

A Bizottság 1885/2004/EK rendelete (2004. október 28.) az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

44

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/740/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. október 4.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatásokról

45

  

2004/741/EK

 
 

*

A Tanács ajánlása (2004. október 14.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáinak végrehajtásáról

47

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal