Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 325
47. évfolyam
2004. október 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1858/2004/EK rendelete (2004. október 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1859/2004/EK rendelete (2004. október 27.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben teljesíthetők azok az importtanúsítvány iránti kérelmek, amelyeket 2004 október hónapjában nyújtottak be hizlalásra szánt növendék hím szarvasmarhák vonatkozásában

3

 

*

A Bizottság 1860/2004/EK rendelete (2004. október 6.) Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban

4

 

*

A Bizottság 1861/2004/EK rendelete (2004. október 26.) az őszibarackra és nektarinra vonatkozó forgalmazási előírások megállapításáról

10

 

*

A Bizottság 1862/2004/EK rendelete (2004. október 26.) a görögdinnye forgalmazási előírásainak megállapításáról

17

 

*

A Bizottság 1863/2004/EK rendelete (2004. október 26.) a termesztett gombára alkalmazandó forgalmazási előírás megállapításáról

23

 

*

A Bizottság 1864/2004/EK rendelete (2004. október 26.) a vámkontingenseknek a harmadik országokból importált tartósított gomba tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről

30

  

A Bizottság 1865/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a 327/98/EK rendelet értelmében 2004 októberének első tíz munkanapja során benyújtott, rizsre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmek kibocsátásáról

39

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/734/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. május 11.) a Régiók Bizottsága teljes tagjainak és póttagjainak kinevezéséről

41

  

2004/735/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. május 24.) a Gazdasági és Szociális Bizottság új tagjainak kinevezéséről

51

  

2004/736/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. október 21.) az Egyesült Királyságnak a tagállamok forgalmi adókkal kapcsolatos jogszabályainak egységesítéséről szóló hatodik irányelv (77/388/EGK) 11. cikkétől eltérő intézkedés bevezetésére való felhatalmazásáról

58

  

2004/737/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. október 21.) Olaszországnak a tagállamok forgalmi adókkal kapcsolatos jogszabályainak egységesítéséről szóló hatodik irányelv (77/388/EGK) 2. cikkének (1) bekezdésétől eltérő intézkedés alkalmazására való felhatalmazásáról

60

  

2004/738/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. október 21.) Portugália felhatalmazásáról arra, hogy eltérést jelentő intézkedést alkalmazzon a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 21. cikke (1) bekezdésének a) pontját és 22. cikkét illetően

62

  

2004/739/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság BiH/3/2004 határozata (2004. szeptember 29.) az Európai Uniónak Bosznia és Hercegovinában folytatott katonai művelete tekintetében a Hozzájáruló Felek Bizottsága létrehozásáról

64
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal