Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 324
47. évfolyam
2004. október 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1854/2004/EK rendelete (2004. október 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1855/2004/EK rendelete (2004. október 26.) a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó, az A1 és B rendszer keretébe tartozó export-visszatérítések rögzítéséről (paradicsom, narancs, citrom, étkezési szőlő és alma)

3

 

*

A Bizottság 1856/2004/EK rendelete (2004. október 26.) az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK rendelet mellékletének a kiegészítéséről (Lardo di Colonnata)

6

  

A Bizottság 1857/2004/EK rendelete (2004. október 26.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

13

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/731/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. július 26.) az Európai Unió és Bosznia és Hercegovina közötti, a minősített információ Bosznia és Hercegovinával folytatott cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás megkötéséről

15

  

Megállapodás az Európai Unió és Bosznia és Hercegovina között a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról

16

  

2004/732/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság BiH/1/2004 Határozata (2004. szeptember 21.) harmadik államoknak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletéhez történő hozzájárulása elfogadásáról

20

  

2004/733/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság BiH/2/2004 Határozata (2004. szeptember 24.) az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai művelete EU műveleti parancsnokának kinevezéséről

22
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal