Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 323
47. évfolyam
2004. október 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1848/2004/EK rendelete (2004. október 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1849/2004/EK rendelete (2004. október 21.) bizonyos áruknak a Kombinált Nómenklatúrában történő osztályozásáról

3

 

*

A Bizottság 1850/2004/EK rendelete (2004. október 25.) a 2004. évben a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában egyes strukturális vagy környezetvédelmi közvetlen támogatásokra és intézkedésekre alkalmazandó árfolyamok rögzítéséről szóló 1117/2004/EK rendelet módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1851/2004/EK rendelete (2004. október 25.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (1)

6

  

A Bizottság 1852/2004/EK rendelete (2004. október 25.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

9

 

*

A Tanács 2004/1853/EK rendelete (2004. október 25.) a Burmával/Mianmarral szembeni további korlátozó intézkedésekről, valamint a 798/2004/EK rendelet módosításáról

11

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/730/KKBP közös álláspontja (2004. október 25.) a Burmával/Mianmarral szembeni további korlátozó intézkedésekről és a 2004/423/KKBP közös álláspont módosításáról

17

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal