Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 322
47. évfolyam
2004. október 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1837/2004/EK rendelete (2004. október 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1838/2004/EK rendelete (2004. október 22.) a sovány tejpor piacán történő intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 214/2001/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1839/2004/EK rendelete (2004. október 22.) a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra és az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozóan az 1255/1999/EK rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2799/1999/EK rendelet módosításáról

4

 

*

A Bizottság 1840/2004/EK rendelete (2004. október 21.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 39. alkalommal történő módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1841/2004/Euratom rendelete (2004. október 22.) a tagállamok területén folytatott urániumkutatási programok projektjeinek a támogatásáról szóló, 2014/76/Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről

7

 

*

A Bizottság 1842/2004/EK rendelet (2004. október 22.) a 2081/92/EGK tanácsi rendelet értelmében védett eredetmegjelölésként bejegyzett Munster vagy Munster-Géromé elnevezés és a nem bejegyzett, egy németországi helyet megjelölő, Münster Käse elnevezés együttes létezéséről

8

 

*

A Bizottság 1843/2004/EK rendelete (2004. október 22.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel ezen államokra nézve az átváltási árfolyamra vonatkozó egyes meghatározó ügyleti tényeknek a 2004. évre történő megállapításáról szóló 751/2004/EK rendelet módosításáról

10

 

*

A Bizottság 1844/2004/EK rendelete (2004. október 22.) az 1555/96/EK rendelet módosításáról az uborkára, az articsókára, a klementinre, a mandarinra és a narancsra vonatkozó kiegészítő vámok küszöbszintjei tekintetében

12

 

*

A Bizottság 1845/2004/EK rendelete (2004. október 22.) az egyes elnevezéseknek az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana és Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras))

14

 

*

A Bizottság 1846/2004/EK rendelete (2004. október 22.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében a 804/68/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályainak megállapításáról szóló 174/1999/EK rendelet módosításáról

16

 

*

A Bizottság 1847/2004/EK rendelete (2004. október 22.) az egyes GATT-kontingensek alapján 2005-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésére vonatkozó eljárás megnyitásáról

19
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal