Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 321
47. évfolyam
2004. október 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1825/2004/EK rendelete (2004. október 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1826/2004/EK rendelete (2004. október 21.) a 2921/90/EGK rendeletnek a fölözött tejből származó kazein és kazeinátok előállítására nyújtott támogatás összege tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1827/2004/EK rendelete (2004. október 19.) az olajbogyó-terméshozamoknak és olívaolaj-hozamoknak a 2003/2004-es gazdasági évre történő meghatározásáról

4

 

*

A Bizottság 1828/2004/EK rendelete (2004. október 21.) a 2002. január 1-jétől2004. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan általános preferenciális rendszer alkalmazásáról szóló, a Timor-Lestének a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges intézkedések hatálya alá tartozó országok jegyzékébe történő felvételét tartalmazó 2501/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról

23

 

*

A Bizottság 1829/2004/EK rendelete (2004. október 21.) a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseitől Belgium, Portugália, Görögország és Ciprus tekintetében történő eltérések elfogadásáról (1)

24

 

*

A Bizottság 1830/2004/EK rendelete (2004. október 21.) a 283/2004/EK és a 284/2004/EK rendeletnek egy brazíliai exportáló gyártó és egy izraeli exportáló gyártó által előállított polietilén-tereftalát (PET) fólia egyes behozatalainak nyilvántartásba vétele tekintetében történő módosításáról

26

 

*

A Bizottság 1831/2004/EK rendelete (2004. október 21.) a mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtaelnevezéseinek alkalmasságára vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 930/2000/EK bizottsági rendelet módosításáról

29

  

A Bizottság 1832/2004/EK rendelete (2004. október 21.) az 1743/2004/EK rendelet által megnyitott autonóm vámkontingens keretében a fokhagyma behozatalára vonatkozó importengedélyek kibocsátásáról

32

  

A Bizottság 1833/2004/EK rendelete (2004. október 21.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 10. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

33

  

A Bizottság 1834/2004/EK rendelete (2004. október 21.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó, 1772/2004/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

34

  

A Bizottság 1835/2004/EK rendelete (2004. október 21.) a 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

36

  

A Bizottság 1836/2004/EK rendelete (2004. október 21.) az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

37

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/704/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2004. október 11.) a takarmányban található dioxinok és dioxin jellegű PCB-k háttérszintjeinek ellenőrzéséről (az értesítés a B(2004) 3461. számú dokumentummal történt) (1)

38

  

2004/705/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2004. október 11.) az élelmiszerekben található dioxinok és dioxinjellegű PCB-k háttérszintjeinek ellenőrzéséről (az értesítés a B(2004) 3462. számú dokumentummal történt) (1)

45

  

2004/706/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 15.) az európai vállalatirányítási fórum létrehozásáról

53

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal