Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 319
47. évfolyam
2004. október 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1811/2004/EK rendelete (2004. október 11.) a 2287/2003/EK rendeletnek az Északi-tengerben foltos tőkehalra halászó hajók tengeren töltött napjainak száma, továbbá a fenékvonóhálók Azori-szigetek, Kanári-szigetek és Madeira környéki vizeken való használata tekintetében történő módosításáról

1

  

A Bizottság 1812/2004/EK rendelete (2004. október 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1813/2004/EK rendelete (2004. október 19.) a működési alapok, a működési programok és a pénzügyi támogatás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1433/2003/EK rendelet módosításáról

5

  

A Bizottság 1814/2004/EK rendelete (2004. október 19.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

7

 

*

A Bizottság 2004/105/EK irányelve (2004. október 15.) a 2000/29/EK tanácsi irányelvben felsorolt, harmadik országokból származó növényeket, növényi termékeket és egyéb árukat kísérő hivatalos növény-egészségügyi bizonyítványok és újrakivitelhez szükséges növény-egészségügyi bizonyítványok mintáinak meghatározásáról

9

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/701/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2004. október 11.) a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról

15

  

Bizottság

  

2004/702/EK

 
 

*

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás szerint létrehozott Vegyesbizottság 28/2004 határozata (2004. július 19.) egy megfelelőség-értékelési szervnek az elektromágneses kompatibilitásról szóló ágazati mellékletbe való besorolásáról

17
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal