Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 317
47. évfolyam
2004. október 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1785/2004/EK, EURATOM rendelete (2004. október 5.) az Európai Közösségek harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek díjazására 2004. január 1-jétől alkalmazandó súlyozás megállapításáról

1

 

*

A Tanács 1786/2004/EK rendelete (2004. október 14.) a Líbia egyes árukkal és szolgáltatásokkal való ellátásának megakadályozásáról szóló 3274/93/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

7

  

A Bizottság 1787/2004/EK rendelete (2004. október 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

  

A Bizottság 1788/2004/EK rendelete (2004. október 15.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 150. egyedi pályázati eljárás tekintetében

10

  

A Bizottság 1789/2004/EK rendelete (2004. október 15.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 150. egyedi pályázati eljárás tekintetében

12

  

A Bizottság 1790/2004/EK rendelete (2004. október 15.) a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 69. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

14

  

A Bizottság 1791/2004/EK rendelete (2004. október 15.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 322. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

15

  

A Bizottság 1792/2004/EK rendelete (2004. október 15.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 6. egyenkénti pályázati felhívásra

16

  

A Bizottság 1793/2004/EK rendelete (2004. október 15.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 5. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

17

 

*

A Bizottság 1794/2004/EK rendelete (2004. október 15.) az egyes tagállamokban a feldolgozási küszöbérték túllépését követően az egyes citrusfélék termelőinek nyújtott támogatás összegének a 2004/2005-ös gazdasági évre vonatkozó csökkentéséről

18

 

*

A Bizottság 1795/2004/EK rendelete (2004. október 15.) a többek között Algériából származó karbamid- és ammónium-nitrát-oldatok importjára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1995/2000/EK tanácsi rendelet új exportőri felülvizsgálatának kezdeményezéséről és az ezen ország egyik exportőrétől történő behozatalra vonatkozó vám eltörléséről, valamint ezen importokra vonatkozó nyilvántartásba vételi kötelezettségről

20

 

*

A Bizottság 1796/2004/EK rendelete (2004. október 15.) a Franciaország tengerentúli megyéi gabonafélékkel és feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékekkel történő ellátására vonatkozó ellátási mérlegekről és Madeira növényi olajokkal, feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékekkel, tej és tejtermékekkel és sertéshússal történő ellátására vonatkozó ellátási mérlegekről szóló 14/2004/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről

23

 

*

A Bizottság 1797/2004/EK rendelete (2004. október 14.) az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajóknak a kék menyhalra vonatkozó halászati tilalmáról

31

  

A Bizottság 1798/2004/EK rendelete (2004. október 15.) a fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyeknek a 2004. december 1. és 2005. február 28. közötti időszakra történő kibocsátásáról

32

  

A Bizottság 1799/2004/EK rendelete (2004. október 15.) a gabonaágazatban 2004. október 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

34

 

*

A Bizottság 1800/2004/EK rendelete (2004. október 15.) a Kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó Cycostat 66 G takarmány-adalékanyag 10 évre szóló engedélyezéséről (1)

37

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/698/KKBP közös álláspontja (2004. október 14.) a Líbia elleni korlátozó intézkedések megszüntetéséről

40

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal