Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 316
47. évfolyam
2004. október 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Bizottság 1769/2004/EK rendelete (2004. október 14.) az EMOGA Garanciarészlege számláinak elszámolása végett, illetve felügyeleti és előrejelzési célból a Bizottság rendelkezésére bocsátandó számviteli adatok formájának és tartalmának megállapításáról szóló 2390/1999/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 1770/2004/EK rendelete (2004. október 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

54

  

A Bizottság 1771/2004/EK rendelete (2004. október 14.) a cukorágazatban 2004. október 15-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

56

  

A Bizottság 1772/2004/EK rendelete (2004. október 14.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

58

  

A Bizottság 1773/2004/EK rendelete (2004. október 14.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 9. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

60

 

*

A Bizottság 1774/2004/EK rendelete (2004. október 14.) a piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1623/2000/EK rendelet módosításáról

61

 

*

A Bizottság 1775/2004/EK rendelete (2004. október 14.) a 2003/2004-es gazdasági évre a cukorágazatban a termelési illeték összegének megállapításáról

64

 

*

A Bizottság 1776/2004/EK rendelete (2004. október 14.) a 2003/2004-es gazdasági évben, a B díj összege és ezen díj összege közötti különbségre való tekintettel a cukorgyártók által a cukorrépa-eladók részére fizetendő összeg megállapításáról

65

 

*

A Bizottság 1777/2004/EK rendelete (2004. október 14.) a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1254/1999/EK tanácsi rendeletnek a jövedelemtámogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2342/1999/EK rendelet Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia csatlakozása okán történő kiigazításáról

66

 

*

A Bizottság 1778/2004/EK rendelete (2004. október 13.) az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajóknak a kék menyhalra vonatkozó halászati tilalmáról

72

 

*

A Bizottság 1779/2004/EK rendelete (2004. október 13.) a Dánia lobogója alatt közlekedő hajóknak az északi menyhalra vonatkozó halászati tilalmáról

73

  

A Bizottság 1780/2004/EK rendelete (2004. október 14.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

74

  

A Bizottság 1781/2004/EK rendelete (2004. október 14.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

82

  

A Bizottság 1782/2004/EK rendelete (2004. október 14.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

84

  

A Bizottság 1783/2004/EK rendelete (2004. október 14.) a 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

85

  

A Bizottság 1784/2004/EK rendelete (2004. október 14.) a zab exportjára az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

86

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/695/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. oktober 14.) a 2005-ben közösségi pénzügyi hozzájárulásra feljogosító, az állatbetegségek felszámolását és megfigyelését célzó programok, valamint az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzésére irányuló ellenőrzési programok jegyzékéről (az értesítés a B(2004) 4010. számú dokumentummal történt)

87

  

2004/696/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 14.) a 2005-ben közösségi pénzügyi hozzájárulásra jogosult, az egyes TSE-k felszámolását és monitoringját célzó programok jegyzékéről (az értesítés a B(2004) 4011. számú dokumentummal történt)

91

  

2004/697/EK

 
 

*

A Bizottság határozata, (2004. október 14.) a Spanyolországban előforduló kéknyelvbetegség elleni védekezési intézkedésekről (az értesítés a B(2004) 4055. számú dokumentummal történt) (1)

96

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal