Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 315
47. évfolyam
2004. október 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1762/2004/EK rendelete (2004. szeptember 24.) egyes acéltermékeknek a Moldovai Köztársaságból az Európai Közösségbe való kivitelére vonatkozó mennyiségi korlátozások nélküli kettős ellenőrzési rendszer kezeléséről

1

 

*

A Tanács 2004/1763/EK rendelete (2004. október 11.) a volt Jugoszláviában elkövetett humanitárius bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi törvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről

14

  

A Bizottság 1764/2004/EK rendelete (2004. október 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

24

 

*

A Bizottság 1765/2004/EK rendelete (2004. október 13.) a 2076/2002/EK rendeletnek a II. mellékletben felsorolt hatóanyagok további felhasználása tekintetében történő módosításáról (1)

26

 

*

A Bizottság 1766/2004/EK rendelete (2004. október 13.) az 1259/1999/EK tanácsi rendelet 2004. évi alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedéseknek a Cseh Köztársaságra, Észtországra, Ciprusra, Lettországra, Litvániára, Magyarországra, Máltára, Lengyelországra, Szlovéniára és Szlovákiára vonatkozó egységes területalapú támogatási rendszer tekintetében történő megállapításáról szóló 2199/2003/EK rendelet módosításáról

27

 

*

A Bizottság 1767/2004/EK rendelete (2004. október 13.) a halászati és akvakultúra-ágazatban a termelői szervezetek elismeréséről szóló 2318/2001/EK rendelet módosításáról

28

 

*

A Bizottság 1768/2004/EK rendelete (2004. október 13.) a mezőgazdasági termékek felvásárlásakor alkalmazandó értékcsökkenési százalékoknak a 2005-ős pénzügyi évre történő meghatározásáról

30

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/692/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. szeptember 24.) az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között levélváltás formájában létrejött, az egyes acéltermékeknek a Moldovai Köztársaságból az Európai Közösségbe történő kivitele tekintetében a kettős ellenőrzési rendszer mennyiségi korlátozások nélküli létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről

32

  

Megállapodás levélváltás formájában az európai közösség és a moldovai köztársaság között mennyiségi korlátozások nélküli kettős ellenőrzési rendszer létrehozására egyes acéltermékeknek a moldovai köztársaságból az európai közösségbe való kivitelére vonatkozóan

33

  

Bizottság

  

2004/693/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 8.) az egyes húsevő háziállatok veszettség elleni vakcinázásának hatékonysági vizsgálatára feljogosított laboratóriumok listájára vonatkozóan a 2004/233/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2004) 3686. számú dokumentummal történt) (1)

47

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/694/KKBP közös álláspontja (2004. október 11.) a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) célkitűzései hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről

52

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a karfiolágazatra vonatkozó specifikus intézkedésekről szóló, 2004. október 12-i 1761/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 314., 2004.10.13.)

54

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal