Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 314
47. évfolyam
2004. október 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1760/2004/EK rendelete (2004. október 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1761/2004/EK rendelete (2004. október 12.) a karfiolágazatra vonatkozó specifikus intézkedésekről

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/689/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. október 4.) egy szociális védelemmel foglalkozó bizottság létrehozásáról és a 2000/436/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

8

  

Bizottság

  

2004/690/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 7.) elektronikus helymeghatározási eszközök beszerzésére és azoknak halászhajók fedélzetére történő rögzítésére irányuló 2004. évi közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a B(2004) 3358. számú dokumentummal történt)

11

  

2004/691/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 7.) az élelmiszerek besugárzására elismert harmadik országbeli létesítmények listájának elfogadásáról szóló 2002/840/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2004) 3679. számú dokumentummal történt) (1)

14

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal