Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 313
47. évfolyam
2004. október 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1754/2004/EK rendelete (2004. október 4.) a Japánból származó televíziós kamerarendszerekre vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1015/94/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 176/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 1755/2004/EK rendelete (2004. október 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 1756/2004/EK rendelete (2004. október 11.) egyes, a 2000/29/EK tanácsi irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk növény-egészségügyi ellenőrzése redukálási típusához és szintjéhez előírt bizonyítékok és kritériumok részletes feltételeinek meghatározásáról

6

 

*

A Bizottság 1757/2004/EK rendelete (2004. október 11.) az árpa egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásáról

10

 

*

A Bizottság 1758/2004/EK rendelete (2004. október 8.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajóknak a közönséges nyelvhalra vonatkozó halászati tilalmáról

13

  

A Bizottság 1759/2004/EK rendelete (2004. október 11.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

14

 

*

A Bizottság 2004/103/EK irányelve (2004. október 7.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk azonosítási és növény-egészségügyi ellenőrzéséről, amelyet a Közösségbe való beléptetés helyétől eltérő vagy ahhoz közeli helyszínen is le lehet folytatni, valamint az ezen vizsgálatokra jellemző körülmények meghatározásáról

16

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/686/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. szeptember 29.) a prokinazidnak, az IKI-220-nak (flonikamid) és a gamma-cihalotrinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének alapjában véve történő elismeréséről (az értesítés a B(2004) 3384. számú dokumentummal történt) (1)

21

  

2004/687/EK

 
 

*

A Bizottsági határozata (2004. október 6.) a 2004/2005. kampányra vonatkozóan, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet címén a tagállamok számára egy bizonyos hektármennyiségű szőlőültetvény szerkezetátalakítására és átállására megállapított indikatív pénzügyi juttatások meghatározásáról (az értesítés a B(2004) 3661. számú dokumentummal történt)

23

  

2004/688/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 6.) a 2004. költségvetési periódusra vonatkozóan, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet címén a tagállamok számára, egy bizonyos hektármennyiségű szőlőültetvény szerkezetátalakítására és átállásra megállapított végleges pénzügyi juttatások meghatározásáról (az értesítés a B(2004) 3663. számú dokumentummal történt)

25

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról szóló, 2004. október 5-i 1735/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 310., 2004.10.7.)

27

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal