Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 312
47. évfolyam
2004. október 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1748/2004/EK rendelete (2004. október 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1749/2004/EK rendelete (2004. október 7.) 2004. szeptember 1-től a tartósított gombára vonatkozó autonóm vámkontingensek megnyitásáról és kezelési módjáról

3

 

*

A Bizottság 1750/2004/EK rendelete (2004. október 8.) az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírásokról szóló 1019/2002/EK rendelet módosításáról

7

 

*

A Bizottság 1751/2004/EK rendelete (2004. október 8.) a felvásárlást, raktározást és forgalomba hozatalt magukban foglaló intervenciós intézkedések finanszírozási költségeire alkalmazandó kamatlábaknak az EMOGA Garanciarészlege számára a 2005-ös számviteli évre történő meghatározásáról

9

  

A Bizottság 1752/2004/EK rendelete (2004. október 8.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

10

  

A Bizottság 1753/2004/EK rendelete (2004. október 8.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

11

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/683/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. május 28.) az EU és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Stabilizációs és Társulási Tanácsának az eljárási szabályzata és a Stabilizációs és Társulási Bizottság eljárási szabályzata elfogadásáról szóló határozatáról alkotott közösségi álláspontról

12

  

2004/684/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. június 8.) a Régiók Bizottsága egy német teljes tagjának kinevezéséről

18

  

Bizottság

  

2004/685/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. szeptember 27.) a harmadik országok szermaradvány-megfigyelési terveinek a 96/23/EK tanácsi irányelv alapján történő jóváhagyásáról szóló 2004/432/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2004) 3522. számú dokumentummal történt) (1)

19

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal