Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 311
47. évfolyam
2004. október 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1736/2004/EK rendelete (2004. október 4.) az Indiából származó, műszálas kötél behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

1

  

A Bizottság 1737/2004/EK rendelete (2004. október 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

10

  

A Bizottság 1738/2004/EK rendelete (2004. október 7.) a cukorágazatban 2004. október 8-tól a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

12

  

A Bizottság 1739/2004/EK rendelete (2004. október 7.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

14

  

A Bizottság 1740/2004/EK rendelete (2004. október 7.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 8. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

16

 

*

A Bizottság 1741/2004/EK rendelete (2004. október 7.) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési bizonyítványok rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló 1291/2000/EK bizottsági rendelet módosításáról

17

 

*

A Bizottság 1742/2004/EK rendelete (2004. október 7.) a Kanári-szigeteken megtermelt friss tejtermékek fogyasztásához nyújtott támogatás részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2235/92/EGK rendelet módosításáról

18

 

*

A Bizottság 1743/2004/EK rendelete (2004. október 7.) a fokhagymára vonatkozó autonóm vámkontingensek 2004. szeptember 1-jei megnyitásáról és kezelési módjáról

19

 

*

A Bizottság 1744/2004/EK rendelete (2004. október 7.) az 1490/2002/EK rendeletnek egy referens tagállam helyettesítése tekintetében történő módosításáról (1)

23

 

*

A Bizottság 1745/2004/EK rendelete (2004. október 6.) a Belgium lobogója alatt közlekedő hajóknak a sima lepényhalra vonatkozó halászati tilalmáról

24

 

*

A Bizottság 1746/2004/EK rendelete (2004. október 6.) a Belgium lobogója alatt közlekedő hajóknak a sima lepényhalra vonatkozó halászati tilalmáról szóló, 1502/2004/EK rendeletnek hatályon kívül helyezéséről

25

  

A Bizottság 1747/2004/EK rendelete (2004. október 7.) a zab exportjára az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

26

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/680/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. szeptember 24.) a Cotonou-i Megállapodás 96. cikke alapján a Bissau-guineai Köztársasággal folytatott konzultációs eljárás lezárásáról

27

  

2004/681/EK

 
 

*

A tanács határozata (2004. szeptember 24.) az AKCS-EK partnerségi megállapodás 96. cikke alapján Haitivel folytatott konzultációs eljárás lezárásáról szóló 2001/131/EK határozat módosításáról

30

  

Bizottság

  

2004/682/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. szeptember 9.) a 2287/2003/EK tanácsi rendelet V. mellékletével összhangban Dánia és az Egyesült Királyság számára a kikötőtől való távolmaradásra vonatkozó többletnapok kiosztásáról (az értesítés a B(2004) 3407. számú dokumentummal történt)

32

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal