Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 309
47. évfolyam
2004. október 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1731/2004/EK rendelete (2004. október 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1732/2004/EK rendelete (2004. október 5.) a kérelmek teljesítése százalékos mértékének és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerű kiviteli engedélyek esetében a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, étkezesi szőlő, alma és őszibarack)

3

 

*

A Bizottság 1733/2004/EK rendelete (2004. október 5.) az egyes strukturális vagy környezeti jellegű közvetlen támogatásokra és intézkedésekre alkalmazandó 2004. évi valutaárfolyam rögzítéséről szóló 635/2004/EK rendelet módosításáról

5

 

*

A Bizottság 2004/99/EK irányelve (2004. október 1.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az acetamiprid és tiakloprid hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról (1)

6

 

*

A Bizottság 2004/102/EK irányelve (2004. október 5.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv II., III., IV. és V. mellékletének módosításáról

9

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/675/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. szeptember 29.) a TRACES-rendszert segítő logisztikai kiszolgálórendszer üzembe helyezéséről (az értesítés a B(2004) 3584. számú dokumentummal történt)

26

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal