Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 308
47. évfolyam
2004. október 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelező en közzéteendő jogi aktusok

 
  

2004/L 308/01

 
 

*

Az európai parlament és a tanács 1682/2004/ek rendelete (2004. szeptember 15.) a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE) szóló 1655/2000/EK rendelet módosításáról

1
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mez őgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal