Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 306
47. évfolyam
2004. október 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1720/2004/EK rendelete (2004. október 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1721/2004/EK rendelete (2004. október 1.) az 1555/96/EK rendelet módosításáról a paradicsomra vonatkozó kiegészítő vámok küszöbszintjei tekintetében

3

  

A Bizottság 1722/2004/EK rendelete (2004. október 1.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 149. egyedi pályázati eljárás tekintetében

5

  

A Bizottság 1723/2004/EK rendelete (2004. október 1.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 149. egyedi pályázati eljárás tekintetében

7

  

A Bizottság 1724/2004/EK rendelete (2004. október 1.) a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 68. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

9

  

A Bizottság 1725/2004/EK rendelete (2004. október 1.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 321. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

10

  

A Bizottság 1726/2004/EK rendelete (2004. október 1.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 5. egyenkénti pályázati felhívásra

11

  

A Bizottság 1727/2004/EK rendelete (2004. október 1.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 4. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

12

 

*

A Bizottság 1728/2004/EK rendelete (2004. október 1.) az Oszama bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 38. alkalommal történő módosításáról

13

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/668/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. szeptember 24.) a Portugál Köztársaságnak a Dél-afrikai Köztársasággal kötött kölcsönös halászati kapcsolatokról szóló megállapodása 2005. április 9-ig történő meghosszabbítására vonatkozó felhatalmazásáról

15

  

Bizottság

  

2004/669/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. április 6.) a hűtőgépekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai feltételek megállapításáról és a 2000/40/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2004) 1414. számú dokumentummal történt) (1)

16

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal