Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 305
47. évfolyam
2004. október 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1690/2004/EK rendelete (2004. szeptember 24.) az 1452/2001/EK, az 1453/2001/EK, valamint az 1454/2001/EK rendeletnek az egyedi ellátási intézkedések hatálya alá tartozó termékek újrakiviteli és újraszállítási feltételei tekintetében történő módosításáról

1

 

*

A Tanács 1691/2004/EK rendelete (2004. szeptember 24.) a 2287/2003/EK rendeletnek a grönlandi vizekben való halászati lehetőségek tekintetében történő módosításáról

3

  

A Bizottság 1692/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

  

A Bizottság 1693/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

8

  

A Bizottság 1694/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

12

  

A Bizottság 1695/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

15

  

A Bizottság 1696/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

18

 

*

A Bizottság 1697/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) az ír whisky formájában exportált gabonafélék 2004/2005-ös időszakban alkalmazandó együtthatóinak rögzítéséről

21

 

*

A Bizottság 1698/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a skót whisky formájában exportált gabonafélék 2004/2005-ös időszakban alkalmazandó együtthatóinak rögzítéséről

23

 

*

A Bizottság 1699/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) az egy marokkói exportőrgyártó által előállított acélkötelek és kábelek behozatala regisztrálásáról szóló, 275/2004/EK rendelet módosításáról

25

 

*

A Bizottság 1700/2004/EK rendelete (2004. szeptember 29.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajóknak a heringre vonatkozó halászati tilalmáról

27

  

A Bizottság 1701/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a gabonaágazatban 2004. október 1-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

28

  

A Bizottság 1702/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

31

  

A Bizottság 1703/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

33

  

A Bizottság 1704/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó, 1666/2004/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

35

  

A Bizottság 1705/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

37

  

A Bizottság 1706/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 7. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

40

  

A Bizottság 1707/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a vegyiparban felhasznált fehér cukorra nyújtott termelési visszatérítések megállapításáról a 2004. október 1-jétől október 31-ig terjedő időszakra

41

  

A Bizottság 1708/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

42

  

A Bizottság 1709/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

45

  

A Bizottság 1710/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

47

  

A Bizottság 1711/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

48

 

*

A Bizottság 1712/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek Bulgáriába irányuló kivitelére vonatkozó önálló és átmeneti intézkedések elfogadásából eredő időszakos intézkedések megállapításáról

49

 

*

A Bizottság 1713/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a 800/1999/EK rendelettől való eltérések megállapításáról a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott áruk formájában Bulgárián kívüli harmadik országba exportált termékek tekintetében

51

  

A Bizottság 1714/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

53

  

A Bizottság 1715/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

55

  

A Bizottság 1716/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

57

  

A Bizottság 1717/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

59

  

A Bizottság 1718/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a zab exportjára az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

61

  

A Bizottság 1719/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a cirok importjára a 238/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

62

 

*

A Bizottság 2004/98/EK irányelve (2004. szeptember 30.) a 76/769/EGK tanácsi irányelv módosításáról a pentabróm-difenil-éter forgalmazásával és légi járművek mentési rendszereihez való felhasználásával kapcsolatos korlátozásokról, az irányelv I. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából (1)

63

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/667/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. szeptember 27.) a 2004/145/EK bizottsági határozatnak a közegészségüggyel összefüggő állat-egészségügyi területen (biológiai kockázatok) az Egyesült Királyságban működő közösségi referencialaboratóriumnak 2004. évre nyújtott pénzügyi támogatása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2004) 3547. számú dokumentummal történt)

65

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal