Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 304
47. évfolyam
2004. szeptember 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1590/2004/EK rendelete (2004. április 26.) a mezőgazdasági genetikai források megőrzéséről, jellemzéséről, gyűjtéséről és hasznosításáról, valamint az 1476/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

1

 

*

A Tanács 2004/83/EK irányelve (2004. április 29.) a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státusok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról

2

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

(2004/633/EK)
A Tanács határozata (2004. március 30.) az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös gazdasági segítségnyújtásról szóló megállapodás megkötéséről

3

 

*

(2004/634/EK)
A Tanács határozata (2004. március 30.) az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a vámügyi együttműködésről és kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodásnak a szállítótartályok biztonsága és egyéb kérdések tekintetében való elmélyítéséről és hatályának kiszélesítéséről szóló megállapodás megkötéséről

4

 

*

(2004/635/EK)
A Tanács határozata (2004. április 21.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság között társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás megkötéséről

5

 

*

(2004/636/EK)
A Tanács határozata (2004. április 29.) az Európai Közösségnek az Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért nevű szervezethez való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség általi megkötéséről

6
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal