Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 303
47. évfolyam
2004. szeptember 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1683/2004/EK rendelete (2004. szeptember 24.) a Kínai Népköztársaságból származó glifoszát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

1

  

A Bizottság 1684/2004/EK rendelete (2004. szeptember 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

19

 

*

A Bizottság 1685/2004/EK rendelete (2004. szeptember 29.) a 2004/2005-ös gazdasági évre a fehércukor exportját érintő lefölözések és/vagy visszatérítések meghatározására vonatkozó folyamatos pályázati eljárásról szóló 1327/2004/EK rendelet módosításáról

21

 

*

A Bizottság 1686/2004/EK rendelete (2004. szeptember 28.) a Makaóból származó textil- és ruhaipari termékek keretmennyiségei közötti átcsoportosítások engedélyezéséről

22

 

*

A Bizottság 1687/2004/EK rendelete (2004. szeptember 28.) az Indiai Köztársaságból származó textil- és ruhaipari termékek kvótái közötti átcsoportosítások engedélyezéséről

24

 

*

A Bizottság 1688/2004/EK rendelete (2004. szeptember 29.) a feldolgozatlan mazsolaszőlő és aszalt füge raktározó szervezetei által fizetett felvásárlási ár meghatározásáról, a 2004/2005-ös értékesítési kampányra vonatkozóan

26

 

*

A Bizottság 1689/2004/EK rendelete (2004. szeptember 29.) a 2004-2005-ös gazdasági évre vonatkozóan a tisztítatlan gyapot becsült termelésének, valamint az irányár ebből származó ideiglenes csökkentésének megállapításáról

27

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/664/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. szeptember 24.) a 2004/246/EK tanácsi határozatnak a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

28

  

Bizottság

  

2004/665/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. szeptember 22.) a Gallus gallus tojóállományokban a Salmonella-fertőzöttség előfordulására vonatkozó alaptanulmányról (az értesítés a B(2004) 3512. számú dokumentummal történt)

30

  

2004/666/EK

 
 

*

Bizottsági határozat (2004. szeptember 29.) az olaszországi kis patogenitású madárinfluenza-fertőzések megfékezésére szolgáló intézkedések kiegészítése céljából vakcinázás bevezetéséről és specifikus szállításszabályozó intézkedésekről és a 2002/975/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a B(2004) 3581. számú dokumentummal történt) (1)

35

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal