Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 302
47. évfolyam
2004. szeptember 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1680/2004/EK rendelete (2004. szeptember 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1681/2004/EK rendelete (2004. szeptember 28.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/662/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. szeptember 24.) a Spanyol Királyságnak a Dél-afrikai Köztársasággal kötött kölcsönös halászati kapcsolatokról szóló megállapodása 2005. március 7-ig történő meghosszabbítására vonatkozó felhatalmazásáról

5

  

Bizottság

  

2004/663/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. szeptember 20.) az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a szennyvíz-elvezetési és -kezelési termékekre vonatkozó igazolási eljárásról szóló, 97/464/EK bizottsági határozat módosításáról (az értesítés a B(2004) 3488. számú dokumentummal történt) (1)

6

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal