Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 301
47. évfolyam
2004. szeptember 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1676/2004/EK rendelete (2004. szeptember 24.) egyes Bulgáriából származó feldolgozott mezőgazdasági termékek behozatalához egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek Bulgáriába történő kiviteléhez kapcsolódó autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról

1

  

A Bizottság 1677/2004/EK rendelete (2004. szeptember 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

36

 

*

A Bizottság 1678/2004/EK rendelete (2004. szeptember 24.) a Bulgáriából származó egyes feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámkontingensek felfüggesztéséről

38

  

A Bizottság 1679/2004/EK rendelete (2004. szeptember 27.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

40

 

*

A Bizottság 95/2004/EK irányelve (2004. szeptember 24.) a 90/642/EGK tanácsi irányelvnek az abban rögzített maximális bifentrin és famoxadon szermaradvány-szintekre vonatkozó módosításáról (1)

42

 

*

A Bizottság 2004/96/EK irányelve (2004. szeptember 27.) A 76/769/EGK tanácsi irányelv módosításáról a nikkel forgalmazásával és átszúrás (piercing) révén behelyezett eszközökhöz történő felhasználásával kapcsolatos korlátozásokat illetően, az irányelv I. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából (1)

51

 

*

A Bizottság 2004/97/EK irányelve (2004. szeptember 27.) a 2004/60/EK bizottsági irányelvnek a határidők tekintetében történő módosításáról (1)

53

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/659/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. május 27.) a Kultúra Európai Fővárosa 2008. évi eseménysorozatról

54

  

Bizottság

  

2004/660/EK

 
 

*

Bizottsági határozat (2004. július 5.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás 6. melléklete függelékeinek módosításáról szóló közösségi álláspontról

55

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/661/KKBP közös álláspontja (2004. szeptember 24.) egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről

67

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal