Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 300
47. évfolyam
2004. szeptember 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1671/2004/EK rendelete (2004. szeptember 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1672/2004/EK rendelete (2004. szeptember 24.) a 327/98/EK rendelet értelmében 2004 szeptemberének első tíz munkanapja során benyújtott, rizsre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmek kibocsátásáról

3

 

*

A Bizottság 1673/2004/EK rendelete (2004. szeptember 24.) a kivire alkalmazandó forgalmazási előírás megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 1674/2004/EK rendelete (2004. szeptember 24.) a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra és az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozóan az 1255/1999/EK rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2799/1999/EK rendelet módosításáról

11

 

*

A Bizottság 1675/2004/EK rendelete (2004. szeptember 24.) a sovány tejpor piacán történő intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 214/2001/EK rendelet módosításáról

12

 

*

A Bizottság 2004/93/EK irányelve (2004. szeptember 21.) a 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez való igazítása céljából történő módosításáról (1)

13

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

  

2004/655/EK, Euratom

 
 

*

Az Európai Unió tagállamai kormányképviselőinek határozata (2004. szeptember 22.) az Európai Közösségek Bírósága bírájának kinevezéséről

42

  

Tanács

  

2004/656/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. május 17.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült jegyzőkönyv aláírásáról

43

  

Jegyzőkönyv az egyrészről az európai közösségek és azok tagállamai, másrészről az Örmény köztársaság közötti, a Cseh köztársaság, az Észt köztársaság, a Ciprusi köztársaság, a Lett köztársaság, a Litván köztársaság, a Magyar köztársaság, a Máltai köztársaság, a Lengyel köztársaság, a Szlovén köztársaság és a Szlovák köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült partnerségi és együttműködési megállapodáshoz

44

  

Bizottság

  

2004/657/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. május 19.) a Bt11 genetikailag módosított kukoricavonalból származó csemegekukoricának a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint új élelmiszerként vagy új élelmiszer-összetevőként való forgalmazásának engedélyezéséről (az értesítés a B(2004) 1865. számú dokumentummal történt)

48

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/658/KKBP határozata (2004. szeptember 13.) az Európai Védelmi Ügynökség általános költségvetésére vonatkozó pénzügyi rendelkezésekről

52

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal