Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 299
47. évfolyam
2004. szeptember 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1661/2004/EK rendelete (2004. szeptember 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1662/2004/EK rendelete (2004. szeptember 23.) az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendeletben foglalt keretek között, a tojás- és a baromfihús-ágazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2004 szeptembérében benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

3

  

A Bizottság 1663/2004/EK rendelete (2004. szeptember 23.) a baromfihúsra és egyéb mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/94/EK tanácsi rendeletben foglalt keretek között, egyes baromfihús-alapú termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2004 szeptemberében benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

5

  

A Bizottság 1664/2004/EK rendelete (2004. szeptember 23.) a 2497/96/EK rendelet keretében a baromfihús-ágazat egyes termékeiből 2004 szeptemberére rendelkezésre álló mennyiség meghatározásáról

7

  

A Bizottság 1665/2004/EK rendelete (2004. szeptember 23.) a cukorágazatban 2004. szeptember 24-tól a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

9

  

A Bizottság 1666/2004/EK rendelete (2004. szeptember 23.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

11

  

A Bizottság 1667/2004/EK rendelete (2004. szeptember 23.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 6. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

13

  

A Bizottság 1668/2004/EK rendelete (2004. szeptember 23.) a rizs és a törmelékrizs kivitele után járó visszatérítések rögzítéséről és a kiviteli engedélyek kibocsátásának felfüggesztéséről

14

  

A Bizottság 1669/2004/EK rendelete (2004. szeptember 23.) a cirokra a 238/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

17

  

A Bizottság 1670/2004/EK rendelete (2004. szeptember 23.) a zab exportjára az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

18

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/654/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. május 27.) a Kultúra Európai Fővárosa 2007. évi eseménysorozatról

19
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal