Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 298
47. évfolyam
2004. szeptember 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1654/2004/EK rendelete (2004. szeptember 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1655/2004/EK rendelete (2004. szeptember 22.) az 1259/1999/EK tanácsi rendelet 4. cikke által megállapított választható modulációs rendszerről az 1782/2003/EK tanácsi rendelet által megállapított kötelező modulációs rendszerre történő áttérésre vonatkozó szabályok megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1656/2004/EK rendelete (2004. szeptember 21.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

6

  

A Bizottság 1657/2004/EK rendelete (2004. szeptember 22.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

12

  

A Bizottság 1658/2004/EK rendelete (2004. szeptember 22.) a Közösség és a Bulgária és Románia között létrejött megállapodásokban foglalt keretek között a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2004. szeptemberében benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

14

  

A Bizottság 1659/2004/EK rendelete (2004. szeptember 22.) a sertéshúsra és egyes más mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló, 774/94/EK tanácsi rendeletben foglalt keretek között a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedély iránt 2004 szeptemberében benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

16

  

A Bizottság 1660/2004/EK rendelete (2004. szeptember 22.) a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó, 2004. október 1. és december 31. közötti időszakra szóló közösségi behozatali vámkontingensek keretében 2004 szeptemberèben benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

18

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/649/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. május 24.) a Régiók Bizottsága két brit teljes tagjának és öt brit póttagjának kinevezéséről

20

  

2004/650/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. szeptember 13.) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek Málta csatlakozására tekintettel történő módosításáról (1)

22

  

2004/651/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. szeptember 13.) a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Banca d'Italia külső könyvvizsgálója tekintetében történő módosításáról

23

  

2004/652/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2004. szeptember 13.) az Európai Közösségek Bizottsága új tagjának kinevezéséről

24

  

Bizottság

  

2004/653/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. szeptember 16.) a 2001/376/EK bizottsági határozatnak az emlősállat-eredetű csont- és húsliszt Portugáliából való szállítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2004) 3463. számú dokumentummal történt) (1)

25

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal