Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 297
47. évfolyam
2004. szeptember 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1650/2004/EK rendelete (2004. szeptember 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1651/2004/EK rendelete (2004. szeptember 21.) a 2921/90/EGK rendeletnek a fölözött tejből származó kazein és kazeinátok előállítására nyújtott támogatás összege tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1652/2004/EK rendelete (2004. szeptember 20.) a Pakisztáni Iszlám Köztársaságból származó textil- és ruhaipari termékek keretmennyiségei közötti átcsoportosítások engedélyezéséről

4

 

*

A Bizottság 1653/2004/EK rendelete (2004. szeptember 21.) a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról

6

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

  

2004/646/EK, Euratom

 
 

*

Az Európai Unió tagállamai kormányképviselőinek határozata (2004. július 14.) az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága tagjainak kinevezéséről

17

  

Tanács

  

2004/647/EK

 
 

*

Az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának 2/2004 határozata (2004. június 30.) az exportjövedelmek rövid távú ingadozásával kapcsolatos finanszírozási feltételek átdolgozásáról (a Cotonou-ban aláírt AKCS-EK partnerségi megállapodás II. melléklete)

18

  

2004/648/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. szeptember 13.) a Horvátországgal létrehozott európai partnerség elveiről, prioritásairól és feltételeiről

19
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal