Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 296
47. évfolyam
2004. szeptember 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1644/2004/EK rendelete (2004. szeptember 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1645/2004/EK rendelete (2004. szeptember 20.) a grönlandi vizeken történő kapelánhalászati lehetőségekre vonatkozóan a 2287/2003/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1646/2004/EK rendelete (2004. szeptember 20.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (1)

5

  

A Bizottság 1647/2004/EK rendelete (2004. szeptember 20.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

10

  

A Bizottság 1648/2004/EK rendelete (2004. szeptember 20.) a gabonaágazatban 2004. szeptember 21-tól alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

12

  

A Bizottság 1649/2004/EK rendelete (2004. szeptember 20.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

15

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/644/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. szeptember 13.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel kapcsolatos végrehajtási szabályok elfogadásáról

16

  

Bizottság

  

2004/645/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2004. szeptember 16.) az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság Állami Idegenforgalmi Hivatala között a Kínai Népköztársaságból érkező turistacsoportok vízumairól és az ezzel összefüggő kérdésekről létrejött egyetértési megállapodásnak (ADS) a tagállamok konzuli hivatalai által történő végrehajtásáról (Az értesítés a B(2004) 2886. számú dokumentummal történt)

23

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal