Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 295
47. évfolyam
2004. szeptember 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1627/2004/EK rendelete (2004. szeptember 13.) a bizonyos textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló, 1993. október 12-i 3030/93/EGK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 1628/2004/EK rendelete (2004. szeptember 13.) az egyes Indiából származó grafitelektróda-rendszerek importjára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről és az ezekre megállapított ideiglenes vám végleges behajtásáról

4

 

*

A Tanács 1629/2004/EK rendelete (2004. szeptember 13.) az egyes Indiából származó grafitelektróda-rendszerek importjára vonatkozó végleges dömpingvám kivetéséről és az ezekre megállapított ideiglenes vám behajtásáról

10

  

A Bizottság 1630/2004/EK rendelete (2004. szeptember 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

15

  

A Bizottság 1631/2004/EK rendelete (2004. szeptember 17.) az 1520/2000/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározottak szerint a Szerződés I. mellékletében nem szereplő árukra szóló visszatérítési igazolásra vonatkozóan csökkentési együttható alkalmazásáról

17

  

A Bizottság 1632/2004/EK rendelete (2004. szeptember 17.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 148. egyedi pályázati eljárás tekintetében

18

  

A Bizottság 1633/2004/EK rendelete (2004. szeptember 17.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 148. egyedi pályázati eljárás tekintetében

20

  

A Bizottság 1634/2004/EK rendelete (2004. szeptember 17.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 4. egyenkénti pályázati felhívásra

22

  

A Bizottság 1635/2004/EK rendelete (2004. szeptember 17.) a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 67. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

23

  

A Bizottság 1636/2004/EK rendelete (2004. szeptember 17.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 320. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

24

  

A Bizottság 1637/2004/EK rendelete (2004. szeptember 17.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 3. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

25

 

*

A Bizottság 1638/2004/EK rendelete (2004. szeptember 17.) a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletét módosító 2031/2001/EK és 1789/2003/EK bizottsági rendelet figyelembevételéhez a 2793/1999/EK tanácsi rendelet módosításáról

26

  

A Bizottság 1639/2004/EK rendelete (2004. szeptember 17.) a zab exportjára az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

27

  

A Bizottság 1640/2004/EK rendelete (2004. szeptember 17.) a legkevésbé fejlett országokból származó rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

28

  

A Bizottság 1641/2004/EK rendelete (2004. szeptember 17.) a behozatali engedélyek kibocsátásáról a 638/2003/EK rendelet alapján az AKCS-országokból és a tengerentúli országokból és területekről származó rizsre 2004. szeptemberének első öt munkanapja során benyújtott kérelmek tekintetében

29

  

A Bizottság 1642/2004/EK rendelete (2004. szeptember 17.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

31

  

A Bizottság 1643/2004/EK rendelete (2004. szeptember 17.) a gabonaágazatban 2004. szeptember 18-tól alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

32

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/643/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 19.) a glüfozáttal szembeni ellenálló képesség érdekében géntechnológiával módosított kukoricakészítménynek (Zea mays L., NK603 vonal) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő forgalomba hozataláról (Az értesítés a B(2004) 2761. számú dokumentummal történt) (1)

35

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal