Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 294
47. évfolyam
2004. szeptember 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1615/2004/EK rendelete (2004. szeptember 13.) az egyes Indiából, Tajvanról és Szerbia és Montenegróból származó, legalább 600 mm vastagságú, a meleghengerlésen túl tovább nem megmunkált, tekercselt, plattírozás, lemezelés vagy bevonat nélküli, síkhengerelt vas vagy nem ötvözött acél termékek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről

1

 

*

A Tanács 1616/2004/EK rendelete (2004. szeptember 13.) az egyes Bulgáriából és Dél-Afrikából származó, a meleghengerlésen túl tovább nem megmunkált, tekercsben lévő, plattírozás, lemezelés vagy bevonat nélküli, síkhengerelt vas vagy nem ötvözött acél termékek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről

3

  

A Bizottság 1617/2004/EK rendelete (2004. szeptember 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

  

A Bizottság 1618/2004/EK rendelete (2004. szeptember 16.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó, 1585/2004/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

7

  

A Bizottság 1619/2004/EK rendelete (2004. szeptember 16.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 5. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

9

  

A Bizottság 1620/2004/EK rendelete (2004. szeptember 16.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

10

  

A Bizottság 1621/2004/EK rendelete (2004. szeptember 16.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

12

  

A Bizottság 1622/2004/EK rendelete (2004. szeptember 16.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

20

  

A Bizottság 1623/2004/EK rendelete (2004. szeptember 16.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

22

  

A Bizottság 1624/2004/EK rendelete (2004. szeptember 16.) a sertéshúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

23

  

A Bizottság 1625/2004/EK rendelete (2004. szeptember 16.) az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (étkezési szőlő)

25

  

A Bizottság 1626/2004/EK rendelete (2004. szeptember 16.) a cirokra a 238/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

27

 

*

A Bizottság 2004/94/EK irányelve (2004. szeptember 15.) a 76/768/EGK tanácsi irányelv módosításáról a IX. mellékletet illetően (1)

28

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/642/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata, amelyet a Bizottság kijelölt elnökével közös megegyezéssel hozott (2004. szeptember 13.) az Európai Közösségek Bizottsága tagjaivá kinevezendő további személyek listájának elfogadásáról

30

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal