Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 293
47. évfolyam
2004. szeptember 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1607/2004/EK rendelete (2004. szeptember 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1608/2004/EK rendelete (2004. szeptember 13.) a Belgium lobogója alatt közlekedő hajóknak az ördöghalra vonatkozó halászati tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 1609/2004/EK rendelete (2004. szeptember 13.) a Belgium lobogója alatt közlekedő hajóknak a közönséges nyelvhalra vonatkozó halászati tilalmáról

4

  

A Bizottság 1610/2004/EK rendelete (2004. szeptember 15.) az 573/2003/EK rendelet által meghatározott, a kukoricáról szóló vámkontingens keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

5

  

A Bizottság 1611/2004/EK rendelete (2004. szeptember 15.) a 958/2003/EK rendelet által meghatározott, a kukoricáról szóló vámkontingens keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

6

  

A Bizottság 1612/2004/EK rendelete (2004. szeptember 15.) a gabonaágazatban 2004. szeptember 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

7

  

A Bizottság 1613/2004/EK rendelete (2004. szeptember 15.) az olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

10

  

A Bizottság 1614/2004/EK rendelete (2004. szeptember 15.) az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (narancs és alma)

12

 

*

A Bizottság 2004/89/EK irányelve (2004. szeptember 13.) a veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 96/49/EK tanács irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő ötödik hozzáigazításáról (1)

14

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/640/EK

 
 

*

Az EU-Mexikó vegyes tanács 3/2004 határozata (2004. július 29.) a 2000. március 23-i 2/2000 vegyes tanácsi határozat módosításáról

15

  

Bizottság

  

2004/641/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. szeptember 14.) az elektronikus hírközlő hálózatokkal és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal foglalkozó európai szabályozók csoportjának létrehozásáról szóló, 2002/627/EK határozat módosításáról (1)

30

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal