Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 292
47. évfolyam
2004. szeptember 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1597/2004/EK rendelete (2004. szeptember 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1598/2004/EK rendelete (2004. szeptember 10.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajóknak a nyelvhalra vonatkozó halászati tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 1599/2004/EK rendelete (2004. szeptember 10.) a Dániától vagy az Egyesült Királyságtól eltérő tagállamok lobogója alatt közlekedő hajóknak a homoki angolnára vonatkozó halászati tilalmáról

4

 

*

A Bizottság 1600/2004/EK rendelete (2004. szeptember 13.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajóknak az ördöghalra vonatkozó halászati tilalmáról

5

  

A Bizottság 1601/2004/EK rendelete (2004. szeptember 14.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

6

  

A Bizottság 1602/2004/EK rendelete (2004. szeptember 14.) 2004. szeptember 15. alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a tojáságazatban

8

  

A Bizottság 1603/2004/EK rendelete (2004. szeptember 14.) a 2004. szeptember 15. alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a baromfihús-ágazatban

10

  

A Bizottság 1604/2004/EK rendelete (2004. szeptember 14.) a marha- és borjúhúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

12

  

A Bizottság 1605/2004/EK rendelete (2004. szeptember 14.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

17

  

A Bizottság 1606/2004/EK rendelete (2004. szeptember 14.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

19

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/639/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. szeptember 6.) a marhafélék fajai közé tartozó háziállatok spermájának behozatali feltételeiről (Az értesítés a B(2004) 3364. számú dokumentummal történt) (1)

21

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal