Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 289
47. évfolyam
2004. szeptember 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1578/2004/EK rendelete (2004. szeptember 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1579/2004/EK rendelete (2004. szeptember 9.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

3

 

*

A Bizottság 1580/2004/EK rendelete (2004. szeptember 8.) a Libériával kapcsolatos további korlátozó intézkedésekről szóló 872/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

4

 

*

A Bizottság 1581/2004/EK rendelete (2004. augusztus 27.) a halászati ágazatban az alapszintű és a bővített közösségi adatgyűjtési programok létrehozataláról és az 1543/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1639/2001/EK rendelet módosításáról

6

 

*

A Bizottság 1582/2004/EK rendelete (2004. szeptember 8.) vizsgálat kezdeményezéséről az integrált elektronikus kompakt fénycsöveknek (CFL-i) a Kínai Népköztársaságból származó behozatalára megállapított dömpingellenes intézkedésekről szóló, 1470/2001/EK tanácsi rendelet esetleges megkerüléséről az integrált elektronikus kompakt fénycsövek (CFL-i) importjának Vietnamból, Pakisztánból vagy a Fülöp-szigetekről történő behozatala révén, akár Vietnamból, Pakisztánból vagy a Fülöp-szigetekről származókként tüntették fel ezeket, akár nem, és az ilyen behozatal feljegyzésének elrendeléséről

54

 

*

A Bizottság 1583/2004/EK rendelete (2004. szeptember 9.) a termelőknek fizetendő minimumár megállapításáról a feldolgozatlan aszalt füge esetében, valamint az aszalt fügére vonatkozó termelési támogatás meghatározásáról, a 2004/2005-ös értékesítési kampányra vonatkozóan

58

  

A Bizottság 1584/2004/EK rendelete (2004. szeptember 9.) a cukorágazatban 2004. szeptember 10-tól a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

59

  

A Bizottság 1585/2004/EK rendelete (2004. szeptember 9.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

61

  

A Bizottság 1586/2004/EK rendelete (2004. szeptember 9.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 4. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

63

  

A Bizottság 1587/2004/EK rendelete (2004. szeptember 9.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

64

  

A Bizottság 1588/2004/EK rendelete (2004. szeptember 9.) a cirokra a 238/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

66

  

A Bizottság 1589/2004/EK rendelete (2004. szeptember 9.) a kukorica importjára az 1341/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

67

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/632/EK

 
 

*

Az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának 1/2004 határozata (2004. május 6.) a hosszú távú fejlesztési támogatási keret tartalékának, valamint a 9. Európai Fejlesztési Alap beruházási konstrukciós keretéből származó forrásoknak az AKCS-EU vízellátási rendszer létrehozására irányuló felhasználásáról

68
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal