Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 288
47. évfolyam
2004. szeptember 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1574/2004/EK rendelete (2004. szeptember 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1575/2004/EK rendelete (2004. szeptember 8.) a belgiumi, az egyesült királysági, franciaországi, a hollandiai, az írországi, a németországi és a portugáliai marhahúspiacra vonatkozó rendkívüli támogatási intézkedésekről szóló 717/96/EK, 1484/96/EK, 1508/96/EK, 164/97/EK, 299/97/EK és 1112/97/EK rendeletek hatályon kívül helyezéséről

3

 

*

A Bizottság 1576/2004/EK rendelete (2004. szeptember 7.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

4

  

A Bizottság 1577/2004/EK rendelete (2004. szeptember 8.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

10
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal