Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 287
47. évfolyam
2004. szeptember 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1572/2004/EK rendelete (2004. szeptember 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1573/2004/EK rendelete (2004. szeptember 6.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajóknak a közönséges nyelvhalra vonatkozó halászati tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 2004/87/EK irányelve (2004. szeptember 7.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról a technikai előrehaladáshoz történő hozzáigazítása céljából (1)

4

 

*

A Bizottság 2004/88/EK irányelve (2004. szeptember 7.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról a technikai előrehaladáshoz történő hozzáigazítása céljából (1)

5

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/630/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 27.) a tagállamok által 2004 során a baromfik és a vadmadarak madárinfluenza-fertőzöttsége felmérési programjainak jóváhagyásáról és az e programok végrehajtását szolgáló közösségi pénzügyi hozzájáruláshoz szükséges jelentési és megfelelőségi szabályok meghatározásáról (az értesítés a B(2004) 2854. számú dokumentummal történt) (1)

7

  

2004/631/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. augusztus 13.) a klasszikus sertéspestis Szlovák Köztársaságban 2004-ben történő felszámolásához való közösségi pénzügyi hozzájárulásról (Az értesítés a B(2004) 3087. számú dokumentummal történt)

14

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal