Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 285
47. évfolyam
2004. szeptember 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1564/2004/EK rendelete (2004. szeptember 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1565/2004/EK rendelete (2004. szeptember 3.) a zabot érintő különleges intervenciós intézkedésről Finnországban és Svédországban a 2004-2005. gazdasági évre vonatkozóan

3

 

*

A Bizottság 1566/2004/EK rendelete (2004. augusztus 31.) az Irakkal kapcsolatos egyes korlátozó intézkedésekről és a 2465/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról

6

 

*

A Bizottság 1567/2004/EK rendelete (2004. augusztus 31.) a Kongóval kapcsolatos egyes korlátozó intézkedésekről szóló 1727/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról

10

 

*

A Bizottság 1568/2004/EK rendelete (2004. szeptember 2.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajóknak a nagy ezüstlazacra vonatkozó halászati tilalmáról

13

 

*

A Bizottság 1569/2004/EK rendelete (2004. szeptember 2.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajóknak a sávos tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

14

  

A Bizottság 1570/2004/EK rendelete (2004. szeptember 3.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

15
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal