Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 284
47. évfolyam
2004. szeptember 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1562/2004/EK rendelete (2004. szeptember 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1563/2004/EK rendelete (2004. augusztus 31.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajóknak a kék puha tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/628/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. szeptember 2.) azoknak az új-kaledóniai üzemeknek a listájáról, ahonnan a tagállamok engedélyezhetik a friss hús behozatalát a Közösségbe (Az értesítés a B(2004) 3296. számú rendelettel történt) (1)

4

  

2004/629/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. szeptember 1.) a Brazíliából behozott, emberi fogyasztásra szánt baromfihússal, baromfitermékekkel és baromfikészítményekkel kapcsolatos bizonyos védintézkedésekről szóló 2002/794/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (Az értesítés a B(2004) 3297. számú dokumentummal történt) (1)

6

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal