Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 283
47. évfolyam
2004. szeptember 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1556/2004/EK rendelete (2004. szeptember 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1557/2004/EK rendelete (2004. szeptember 1.) az egyes friss gyümölcsökre alkalmazandó forgalmazási előírásoknak való megfelelés Új-Zélandon elvégzett ellenőrzésének jóváhagyásáról a Közösségbe történő behozatalt megelőzően

3

 

*

A Bizottság 1558/2004/EK rendelete (2004. augusztus 30.) a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

7

 

*

A Bizottság 1559/2004/EK rendelete (2004. augusztus 24.) egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

9

  

A Bizottság 1560/2004/EK rendelete (2004. szeptember 1.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

11

  

A Bizottság 1561/2004/EK rendelete (2004. szeptember 1.) a gabonaágazatban 2004. szeptember 2-tóe alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

13

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/626/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. augusztus 26.) a 66/400/EGK, 66/401/EGK, 66/402/EGK és 69/208/EGK tanácsi irányelvek szerinti vetőmag-mintavétellel és vetőmagvizsgálattal kapcsolatos átmeneti kísérlet megszervezéséről szóló 98/320/EK határozat módosításáról (Az értesítés a B(2004) 2942. számú dokumentummal történt) (1)

16

  

2004/627/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. augusztus 31.) a tagállamoknak az etoxazol és karvon új aktív hatóanyagokra adott előzetes engedélyek meghosszabbításának engedélyezéséről (Az értesítés a B(2004) 3136. számú dokumentummal történt) (1)

17

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal