Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 280
47. évfolyam
2004. augusztus 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1543/2004/EK rendelete (2004. augusztus 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1544/2004/EK rendelete (2004. augusztus 30.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

3

  

A Bizottság 1545/2004/EK rendelete (2004. augusztus 30.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

5

  

A Bizottság 1546/2004/EK rendelete (2004. augusztus 30.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

7

  

A Bizottság 1547/2004/EK rendelete (2004. augusztus 30.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

9

 

*

A Bizottság 1548/2004/EK rendelete (2004. augusztus 30.) az 1766/92/EGK és az 1418/76/EGK tanácsi rendeletek részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 1722/93/EGK rendelet módosításáról, a gabona-, illetőleg rizságazatban alkalmazott termelési visszatérítésekre vonatkozóan

11

 

*

A Bizottság 1549/2004/EK rendelete (2004. augusztus 30.) a rizs behozatali rendszere tekintetében az 1785/2003/EK tanácsi rendelettől való eltérésről és a basmati rizs behozatalára alkalmazandó átmeneti egyedi szabályok megállapításáról

13

  

A Bizottság 1550/2004/EK rendelete (2004. augusztus 30.) a vegyiparban felhasznált fehér cukorra nyújtott termelési visszatérítések megállapításáról a 2004. szeptember 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra

23

  

A Bizottság 1551/2004/EK rendelete (2004. augusztus 30.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

24

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/623/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 23.) az emberi fogyasztásra szánt élő puhatestűekről szóló 2003/804/EK határozat módosításáról (Az értesítés a B(2004) 2613. számú dokumentummal történt) (1)

26

  

2004/624/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. augusztus 19.) bizonyos ftalátvegyületet tartalmazó lágy PVC-ből készült és háromévesnél fiatalabb gyermekeknek szánt, szájba vehető játékszerek és gyermekápolási cikkek forgalomba hozatalát megtiltó intézkedésekről szóló 1999/815/EK határozat módosításáról (Az értesítés a B(2004) 3071. számú dokumentummal történt) (1)

34

  

2004/625/EK

 
 

*

Bizottsági határozat (2004. augusztus 26.) a 2003/526/EK határozat módosításáról Saarland, Németországban a klasszikus sertéspestis ellen alkalmazott járványvédelmi intézkedések megszüntetése tekintetében, illetve Szlovákiában a klasszikus sertéspestis ellen alkalmazott járványvédelmi intézkedések területének megnövelése tekintetében (Az értesítés a B(2004) 3241. számú dokumentummal történt) (1)

36

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal