Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 279
47. évfolyam
2004. augusztus 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1533/2004/EK rendelete (2004. augusztus 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1534/2004/EK rendelete (2004. augusztus 27.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 147. egyedi pályázati eljárás tekintetében

3

  

A Bizottság 1535/2004/EK rendelete (2004. augusztus 27.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 147. egyedi pályázati eljárás tekintetében

5

  

A Bizottság 1536/2004/EK rendelete (2004. augusztus 27.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 3. egyenkénti pályázati felhívásra

7

  

A Bizottság 1537/2004/EK rendelete (2004. augusztus 27.) a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 66. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

8

  

A Bizottság 1538/2004/EK rendelete (2004. augusztus 27.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 319. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

9

  

A Bizottság 1539/2004/EK rendelete (2004. augusztus 27.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 2. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

10

 

*

A Bizottság 1540/2004/EK rendelete (2004. augusztus 27.) bizonyos kifizetések kezdetéről, eltérően az 1782/2003/EK tanácsi rendelettől

11

  

A Bizottság 1541/2004/EK rendelete (2004. augusztus 27.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

12

  

A Bizottság 1542/2004/EK rendelete (2004. augusztus 27.) a gabonaágazatban 2004. augusztus 28-tól alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

14

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/617/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. augusztus 11.) az 1994-es GATT-hoz mellékelt EK CXL. listában megadott, rizsre vonatkozó engedmények módosítása tekintetében az 1994-es GATT XXVIII. cikke szerint az Európai Közösség és India között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

17

  

Megállapodás, amely levélváltás formájában jött létre az EK-nak az 1994-es GATT-hoz mellékelt CXL. listájában megadott, rizsre vonatkozó engedmények módosítása tekintetében az 1994-es GATT XXVIII. cikke szerint az Európai Közösség és India között

19

  

2004/618/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. augusztus 11.) az 1994-es GATT-hoz mellékelt EK CXL. listában megadott, rizsre vonatkozó engedmények módosítása tekintetében az 1994-es GATT XXVIII. cikke szerint az Európai Közösség és Pakisztán között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

23

  

Megállapodás, amely levélváltás formájában jött létre az EK-nak az 1994-ES GATT-hoz mellékelt CXL. listájában megadott, rizsre vonatkozó engedmények módosítása tekintetében az 1994-ES GATT XXVIII. cikke szerint az Európai Közösség és Pakisztán között

25

  

2004/619/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. augusztus 11.) a rizsre vonatkozó közösségi behozatali rendszer módosításáról

29

  

Bizottság

  

2004/620/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 26.) a 79/542/EGK tanácsi határozat I. és II. mellékletének módosításáról a szarvasmarhafélék vágási célú behozatalával, valamint a marha-, juh- és kecskefélék friss húsának behozatalával kapcsolatos minta igazolásokra vonatkozóan (az értesítés a B(2004) 2838. számú dokumentummal történt) (1)

30

  

2004/621/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. augusztus 26.) a Kínából behozott állati eredetű termékekkel kapcsolatos egyes védintézkedésekről szóló 2002/994/EK bizottsági határozat módosításáról (az értesítés a B(2004) 3256. számú dokumentummal történt) (1)

44

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/622/KKBP közös álláspontja (2004. augusztus 26.) a Moldovai Köztársaság transznisztriai területének vezetése elleni korlátozó intézkedésekről szóló 2004/179/KKBP közös álláspont módosításáról

47

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal