Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 278
47. évfolyam
2004. augusztus 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1512/2004/EK rendelete (2004. augusztus 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1513/2004/EK rendelete (2004. augusztus 26.) az egyes tartósított élelmiszerek előállítása során használt olívaolajra alkalmazott termelési visszatérítések megállapításáról

3

  

A Bizottság 1514/2004/EK rendelete (2004. augusztus 26.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

4

 

*

A Bizottság 1515/2004/EK rendelete (2004. augusztus 26.) a tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló 1907/90/EGK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak bevezetéséről szóló 2295/2003/EGK bizottsági rendelet módosításáról

7

 

*

A Bizottság 1516/2004/EK rendelete (2004. augusztus 25.) a Szudánnal kapcsolatos egyes korlátozó intézkedésekről szóló 131/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

15

 

*

A Bizottság 1517/2004/EK rendelete (2004. augusztus 25.) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és az 1081/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 798/2004/EK rendelet módosításáról

18

  

A Bizottság 1518/2004/EK rendelete (2004. augusztus 26.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

22

  

A Bizottság 1519/2004/EK rendelete (2004. augusztus 26.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

26

  

A Bizottság 1520/2004/EK rendelete (2004. augusztus 26.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

28

  

A Bizottság 1521/2004/EK rendelete (2004. augusztus 26.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

36

  

A Bizottság 1522/2004/EK rendelete (2004. augusztus 26.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

38

  

A Bizottság 1523/2004/EK rendelete (2004. augusztus 26.) a cukorágazatban 2004. augusztus 27-tól a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

39

  

A Bizottság 1524/2004/EK rendelete (2004. augusztus 26.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

41

  

A Bizottság 1525/2004/EK rendelete (2004. augusztus 26.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

43

  

A Bizottság 1526/2004/EK rendelete (2004. augusztus 26.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 3. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

46

  

A Bizottság 1527/2004/EK rendelete (2004. augusztus 26.) az olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

47

  

A Bizottság 1528/2004/EK rendelete (2004. augusztus 26.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

49

  

A Bizottság 1529/2004/EK rendelete (2004. augusztus 26.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

52

  

A Bizottság 1530/2004/EK rendelete (2004. augusztus 26.) a gabona- és rizságazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

54

  

A Bizottság 1531/2004/EK rendelete (2004. augusztus 26.) a kukoricára az 1341/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

55

  

A Bizottság 1532/2004/EK rendelete (2004. augusztus 26.) a rizs és a törmelékrizs kivitele után járó visszatérítések rögzítéséről és a kiviteli engedélyek kibocsátásának felfüggesztéséről

56

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/615/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 23.) a tagállamokban a 2004-es év folyamán a baromfi és vadon élő madarak madárinfluenzájára vonatkozó felmérések végrehajtásáról szóló 2004/111/EK bizottsági határozat módosításáról (az értesítés a B(2004) 2459. számú dokumentummal történt) (1)

59

  

2004/616/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 26.) a lósperma harmadik országból történő importjához jóváhagyott spermagyűjtő központok listájának létrehozásáról (az értesítés a B(2004) 2511. számú dokumentummal történt) (1)

64

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal