Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 275
47. évfolyam
2004. augusztus 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1496/2004/EK rendelete (2004. augusztus 18.) a többek között Thaiföldről származó, egyes csőszerelvények vagy -illesztések behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámok kivetéséről szóló 964/2003/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 1497/2004/EK rendelete (2004. augusztus 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

 

*

A Bizottság 1498/2004/EK rendelete (2004. augusztus 24.) a baromfihús-ágazatban a kiviteli engedélyek rendszerének végrehajtására szolgáló részletes szabályok megállapításáról szóló 633/2004/EK rendelet módosításáról

8

 

*

A Bizottság 1499/2004/EK rendelete (2004. augusztus 24.) a Belgiumban a tojásszektor piaci támogatását célzó rendkívüli intézkedésekről

10

 

*

A Bizottság 1500/2004/EK rendelete (2004. augusztus 24.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajóknak a közönséges nyelvhalra vonatkozó halászati tilalmáról

11

 

*

A Bizottság 1501/2004/EK rendelete (2004. augusztus 24.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajóknak a norvég garnélára vonatkozó halászati tilalmáról

12

 

*

A Bizottság 1502/2004/EK rendelete (2004. augusztus 24.) a Belgium lobogója alatt közlekedő hajóknak a sima lepényhalra vonatkozó halászati tilalmáról

13

 

*

A Bizottság 1503/2004/EK rendelete (2004. augusztus 24.) az egyes tejtermékekre vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelet által megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2004. júliusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról szóló 1347/2004/EK rendelet módosításáról

14

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/612/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 28.) a Kínai Népköztársaságból, Horvátországból és Thaiföldről származó, vasból vagy acélból készült egyes csőszerelvények vagy -illesztések behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással összefüggésben ajánlott kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló 96/252/EK határozat módosításáról, valamint egyes thaiföldi exportőrök által ajánlott kötelezettségvállalások elfogadásának visszavonásáról

15

  

2004/613/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. augusztus 6.) az élelmiszerlánc, valamint az állat- és növényegészségügy kérdéseivel foglalkozó konzultatív csoport létrehozásával kapcsolatban

17

  

2004/614/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. augusztus 24.) a dél-afrikai köztársaságbeli madárinfluenza nagy patogenitású formája elleni védekezési intézkedésekről (az értesítés a B(2004) 3293. számú dokumentummal történt) (1)

20

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal