Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 274
47. évfolyam
2004. augusztus 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1491/2004/EK rendelete (2004. augusztus 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1492/2004/EK rendelete (2004. augusztus 23.) az Európai Parlament és a Bizottság 999/2001/EK rendeletének módosításáról a szarvasmarha-, juh- és kecskefélék fertőző szivacsos agyvelőbántalmának felszámolására irányuló intézkedések, a juh- és kecskefélék spermájának és embrióinak valamint meghatározott kockázatú anyagoknak a kereskedelme és importja vonatkozásában (1)

3

 

*

A Bizottság 1493/2004/EK rendelete (2004. augusztus 23.) bizonyos tej- és tojástermékek 1520/2000/EK rendelet szerinti export-visszatérítése odaítélésének előírásaira vonatkozóan Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása miatt elfogadandó átmeneti intézkedések megállapításáról

9

 

*

A Bizottság 1494/2004/EK rendelete (2004. augusztus 23.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajóknak a nagy ezüstlazacra vonatkozó halászati tilalmáról

11

 

*

A Bizottság 1495/2004/EK rendelete (2004. augusztus 23.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajóknak a lándzsás homoki angolnára vonatkozó halászati tilalmáról

12

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/607/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. augusztus 17.) az asztaliolívaolaj-termelésben nyújtható támogatásról szóló 2001/648/EK, 2001/649/EK, 2001/650/EK, 2001/658/EK és 2001/670/EK határozatok módosításáról (Az értesítés a B(2004) 3100. számú dokumentummal történt)

13

  

2004/608/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. augusztus 19.) a harmadik országból behozott állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott határállomásokról szóló 2001/881/EK bizottsági határozat módosításáról (Az értesítés a B(2004) 3127. számú dokumentummal történt) (1)

15

  

2004/609/EK

 
 

*

Bizottság határozata (2004. augusztus 18.) az élő puhatestűek továbbtenyésztés, hízlalás vagy átmosás céljából, egyes harmadik országokból a Közösség vizeibe történő behozatalát engedélyező 2003/804/EK határozat I. mellékletének módosításáról (Az értesítés a B(2004) 3128. számú dokumentummal történt) (1)

17

  

2004/610/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. augusztus 19.) a Ciprusi Köztársaság által az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alapján benyújtott, a bortermelési potenciálról szóló kimutatással kapcsolatban (Az értesítés a B(2004) 3139. számú dokumentummal történt)

19

  

2004/611/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. augusztus 13.) a Cseh Köztársaság által az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alapján benyújtott, a bortermelési potenciálról szóló kimutatással kapcsolatban (Az értesítés a B(2004) 3154. számú dokumentummal történt)

20

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal