Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 273
47. évfolyam
2004. augusztus 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1482/2004/EK rendelete (2004. augusztus 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1483/2004/EK rendelete (2004. augusztus 20.) egyes elnevezéseknek az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK tanácsi rendelet mellékletének kiegészítéséről (Carne de la Sierra de Guadarrama, Ternera de Navarra vagy Nafarroako Aratxea, Carne de Vacuno del País Vasco vagy Euskal Okela, Ternera Asturiana és Carne de Cantabria)

3

 

*

A Bizottság 1484/2004/EK rendelete (2004. augusztus 20.) a méhészeti termékek előállítási és értékesítési feltételeinek javítására irányuló tevékenységekről szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 917/2004/EK rendelet módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1485/2004/EK rendelete (2004. augusztus 20.) az egyes elnevezéseknek az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK tanácsi rendelet mellékletének kiegészítéséről (Pimiento Riojano)

7

 

*

A Bizottság 1486/2004/EK rendelete (2004. augusztus 20.) az egyes elnevezéseknek az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK tanácsi rendelet mellékletének kiegészítéséről (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice és Noix du Périgord)

9

  

A Bizottság 1487/2004/EK rendelete (2004. augusztus 20.) a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

11

 

*

A Bizottság 1488/2004/EK rendelete (2004. augusztus 20.) az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

12

 

*

A Bizottság 1489/2004/EK rendelete (2004. augusztus 20.) a Libériával kapcsolatos egyes korlátozó intézkedésekről és az 1030/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 234/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

16

  

A Bizottság 1490/2004/EK rendelete (2004. augusztus 20.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

20

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/606/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. augusztus 20.) a bizonyos ázsiai országokban előforduló madárinfluenzával kapcsolatos védekezési intézkedésekről szóló 2004/122/EK határozat második módosításáról (Az értesítés a B(2004) 3294. számú dokumentummal történt) (1)

21

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal