Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 272
47. évfolyam
2004. augusztus 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1479/2004/EK rendelete (2004. augusztus 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1480/2004/EK rendelete (2004. augusztus 10.) a ciprusi kormány tényleges ellenőrzésén kívül eső területekről a kormány tényleges ellenőrzése alatt álló területekre érkező árukra vonatkozó egyedi szabályok megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1481/2004/EK rendelete (2004. augusztus 19.) a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet módosításáról

11

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/604/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 7.) a 866/2004/EK tanácsi határozat 4. cikkének (5) bekezdése szerint a Ciprusi Török Kereskedelmi Kamara engedélyezéséről (Az értesítés a B(2004) 2583. számú dokumentummal történt)

12

  

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja

  

2004/605/EK

 
 

*

Az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának határozata (2004. április 13.) az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozóan, a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről

13
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal