Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 271
47. évfolyam
2004. augusztus 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1467/2004/EK rendelete (2004. augusztus 13.) az Ausztráliából és a Kínai Népköztársaságból származó polietilén-tereftalát behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről és az ideiglenesen kivetett vám végleges beszedéséről, valamint a Pakisztánból származó polietilén-tereftalát behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről és a kivetett ideiglenes vámokkal biztosított összegek felszabadításáról

1

  

A Bizottság 1468/2004/EK rendelete (2004. augusztus 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

18

 

*

A Bizottság 1469/2004/EK rendelete (2004. augusztus 18.) az 1555/96/EK rendelet módosításáról az almára vonatkozó kiegészítő vámok küszöbszintjei tekintetében

20

 

*

A Bizottság 1470/2004/EK rendelete (2004. augusztus 18.) bizonyos aszalási célú mazsolaszőlő fajták művelési támogatási összegeinek, és a filoxérával sújtott szőlőültetvények újratelepítési támogatásának meghatározásáról, a 2004/2005-ös értékesítési kampányra vonatkozóan

22

 

*

A Bizottság 1471/2004/EK rendelete (2004. augusztus 18.) a szarvasfélék termékeinek Kanadából és az Egyesült Államokból történő behozataláról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XI. mellékletének módosításáról (1)

24

 

*

A Bizottság 1472/2004/EK rendelete (2004. augusztus 18.) az egyes tagállamok súrlókór elleni nemzeti védekezési programjainak jóváhagyásáról és a 2003/100/EK határozat alapján juhok TSE-rezisztenciájának kialakítását célzó tenyésztési programokra vonatkozó kiegészítő biztosítékok meghatározásáról és eltérések nyújtásáról szóló 1874/2003/EK rendelet módosításáról (1)

26

 

*

A Bizottság 1473/2004/EK rendelete (2004. augusztus 18.) a feldolgozatlan mazsolaszőlő és aszalt füge 2003/2004-es gazdasági évre vonatkozó raktározási támogatásának meghatározásáról

28

 

*

A Bizottság 1474/2004/EK rendelete (2004. augusztus 18.) a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

29

 

*

A Bizottság 1475/2004/EK rendelete (2004. augusztus 18.) a tojáságazat kiviteliengedély-rendszere végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 596/2004/EK rendelet módosításáról

31

 

*

A Bizottság 1476/2004/EK rendelete (2004. augusztus 18.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról szóló 2281/2003/EK és 2299/2003/EK rendeletek helyesbítéséről szóló 97/2004/EK rendelet módosításáról

33

  

A Bizottság 1477/2004/EK rendelete (2004. augusztus 18.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

34

 

*

A Bizottság 1478/2004/EK rendelete (2004. augusztus 18.) a Libériával kapcsolatos további korlátozó intézkedésekről szóló 872/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

36

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/600/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. augusztus 4.) az Ausztráliából, a Kínai Népköztársaságból és Pakisztánból származó polietilén-tereftalát behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás keretében felajánlott kötelezettségvállalások elfogadásáról

38

  

2004/601/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. augusztus 18.) a Szlovén Köztársaság által az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alapján benyújtott, a bortermelési potenciálról szóló kimutatással kapcsolatban (Az értesítés a B(2004) 3121. számú dokumentummal történt)

40

  

2004/602/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. augusztus 18.) a Szlovák Köztársaság által az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alapján benyújtott, a bortermelési potenciálról szóló kimutatással kapcsolatban (Az értesítés a B(2004) 3123. számú dokumentummal történt)

41

  

2004/603/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. augusztus 18.) a Máltai Köztársaság által az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alapján benyújtott, a bortermelési potenciálról szóló kimutatással kapcsolatban (Az értesítés a B(2004) 3130. számú dokumentummal történt)

42

 
  

Helyesbítések

 
 

*

A nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendeletet módosító, 2004. augusztus 16-i 1458/2004/EK bizottsági rendelet helyesbítése (HL L 269., 2004.8.17.)

43

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal