Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 270
47. évfolyam
2004. augusztus 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1460/2004/EK rendelete (2004. augusztus 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1461/2004/EK rendelete (2004. augusztus 17.) az 1520/2000/EK rendelettől az annak 14. cikkében közölt bizonyos összegek vonatkozásában történő eltérésről

3

 

*

A Bizottság 1462/2004/EK Rendelete (2004. augusztus 17.) a B termelési illeték maximális összegének felülvizsgálatáról és a cukorágazatban a B cukorrépa 2004/2005-ös gazdasági évre vonatkozó minimálárának módosításáról

4

 

*

A Bizottság 1463/2004/EK rendelete (2004. augusztus 17.) a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó Sacox 120 microGranulate adalékanyag takarmányokban való felhasználásának tíz évre történő engedélyezéséről (1)

5

 

*

A Bizottság 1464/2004/EK rendelete (2004. augusztus 17.) a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportba tartozó Monteban adalékanyag takarmányokban való felhasználásának tíz évre történő engedélyezéséről (1)

8

 

*

A Bizottság 1465/2004/EK rendelete (2004. augusztus 17.) egy takarmány-adalékanyag végleges engedélyezéséről (1)

11

  

A Bizottság 1466/2004/EK rendelete (2004. augusztus 17.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

14

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/599/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. augusztus 17.) a Magyar Köztársaság által az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alapján benyújtott, a bortermelési potenciálról szóló kimutatással kapcsolatban (Az értesítés a B(2004) 3117. számú dokumentummal történt)

16

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a tenyésztett lazacok behozatalával szembeni ideiglenes védintézkedések bevezetéséről szóló, 2004. augusztus 13-i 1447/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 267., 2004.8.14.)

17

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal