Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 266
47. évfolyam
2004. augusztus 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1440/2004/EK rendelete (2004. augusztus 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1441/2004/EK rendelete (2004. augusztus 12.) a cukorágazatban 2004. augusztus 13-tól a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

3

  

A Bizottság 1442/2004/EK rendelete (2004. augusztus 12.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

5

  

A Bizottság 1443/2004/EK rendelete (2004. augusztus 12.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 2. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

7

  

A Bizottság 1444/2004/EK rendelete (2004. augusztus 12.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

8

  

A Bizottság 1445/2004/EK rendelete (2004. augusztus 12.) a kukoricára az 1341/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

10

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/595/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 29.) a kutyák, macskák és vadászgörények kereskedelme esetén a Közösségbe történő behozatalra vonatkozó modell egészségügyi igazolás létrehozásáról (az értesítés a B(2004) 1947. számú dokumentummal történt) (1)

11

  

2004/596/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. június 21.) a 2004-től 2006-ig tartó időszakban a strukturális alapok 2. célkitűzése alapján a Szlovák Köztársaság támogatásra jogosult térségeinek felsorolásáról (az értesítés a B(2004) 2137. számú dokumentummal történt)

15

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal