Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 263
47. évfolyam
2004. augusztus 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1426/2004/EK rendelete (2004. augusztus 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1427/2004/EK rendelete (2004. augusztus 9.) a borpiac közösségi szintű szabályozásáról szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtásának egyes részletes szabályait megállapító 1622/2000/EK rendelet módosításáról, valamint a borászati módszerek és eljárások közösségi kódjának megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1428/2004/EK rendelete (2004. augusztus 9.) a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet egyes végrehajtási szabályait meghatározó 1622/2000/EK rendelet módosításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról

7

 

*

A Bizottság 1429/2004/EK rendelete (2004. augusztus 9.) az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 753/2002/EK rendelet módosításáról

11

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/591/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. augusztus 2.) a 97/467/EK határozatnak egy izlandi tenyésztettvadhús-előállító létesítménynek és egy botswanai futómadárhús-előállító létesítménynek a tagállamok számára ilyen termékek importálása céljára jóváhagyott harmadik országbeli létesítmények listájára történő felvételére vonatkozó módosításáról (az értesítés a B(2004) 2681. számú dokumentummal történt) (1)

21

  

2004/592/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 23.) a tagállamok részére a vidékfejlesztési intézkedésekre vonatkozóan a 2000-2006 közötti időszakra az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által megítélt keretösszegek indikatív felosztásának rögzítéséről szóló 1999/659/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2004) 2837. számú dokumentummal történt)

24

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal