Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 261
47. évfolyam
2004. augusztus 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1384/2004/EK Rendelete (2004. április 29.) a Kazahsztánból származó egyes acéltermékeknek az Európai Közösségbe történő kivitelére vonatkozó mennyiségi határérték nélküli kettős ellenőrzési rendszer igazgatásáról

1

 

*

A Tanács 2004/80/EK Irányelve (2004. április 29.) a bűncselekmények sértettjeinek járó kártérítésről

2

 

*

A Tanács 2004/81/EK Irányelve (2004. április 29.) a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményekkel érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről

3

 

*

A Tanács 2004/82/EK Irányelve (2004. április 29.) a fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettségéről

4

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/573/EK

 
 

*

A Tanács Határozata (2004. április 29.) a harmadik államok két vagy több tagállam területéről kiutasított állampolgárainak két vagy több tagállam területéről történő kitoloncolására szolgáló közös légi járatok szervezéséről

5

  

2004/574/EK

 
 

*

A Tanács Határozata (2004. április 29.) a Közös Kézikönyv II. részének módosításáról és 16. mellékletének létrehozásáról

6

  

2004/575/EK

 
 

*

A Tanács Határozata (2004.április 29.) a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló barcelonai egyezményhez csatolt, a hajókról történő szennyezés megelőzésére és veszélyhelyzetben a Földközi-tenger szennyezésének leküzdésére irányuló együttműködésről szóló jegyzőkönyvnek a Közösség nevében történő megkötéséről

7

  

2004/576/EK

 
 

*

A Tanács Határozata (2004. április 29.) az Európai Közösség és Izrael Állam között létrejött, a tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről

8

  

2004/577/EK

 
 

*

A Tanács Határozata (2004. április 29.) az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság között levélváltás formájában létrejött, a Kazah Köztársaságból származó egyes acéltermékeknek az Európai Közösségbe történő kivitelére vonatkozó mennyiségi határérték nélküli kettős ellenőrzési rendszer bevezetéséről szóló megállapodás megkötéséről

9

  

2004/578/EK

 
 

*

A Tanács Határozata (2004. április 29.) az Európai Közösség és az Európai Űrügynökség közötti keretmegállapodás megkötéséről

10

  

2004/579/EK

 
 

*

A Tanács Határozata (2004. április 29.) az Egyesült Nemzetek Szervezetének keretében létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről

11

  

2004/580/EK

 
 

*

A Tanács Határozata (2004. április 29.) - Albánia számára makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásáról és az 1999/282/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

12

  

2004/581/EK

 
 

*

A Tanács Határozata (2004. április 29.) a külső határátkelőhelyeken elhelyezett táblákon feltüntetendő jelzések minimumának megállapításáról

13

  

A tagállamok kormányainak képviselői

  

2004/582/EK

 
 

*

A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozata (2004. április 29.) az ATHENA részére nyújtott kiváltságokról és mentességekről

14
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal